» Bộ sưu tập shutterstock lớn nhất

In lịch để bàn

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Khanh - 0932114242 Ms Giang - 0937451079 Ms Hoàng - 0937541079

Bộ sưu tập shutterstock lớn nhất

Các bạn ủng hộ mình bằng cách comment ở dưới, dù chỉ là lời cảm ơn để ủng hộ Website có động lực để tiếp tục phát triển nha !

Đây là bộ sưu tầm shutterstock của mình, gồm tất cả những file mình đã mua, cũng như sưu tầm , các file được lưu mãi mãi trên Driver Google, có cập nhật Update liên tục .

Bộ sưu tập shutterstock lớn nhất

Các bạn nào có file mới, mà ở đây chưa có thì vui lòng gửi link cho mình, mình cập nhật cho mọi người cùng xem nha !

Cuối cùng là link download bộ sưu tập shutterstock của mình ở link dưới !

Cập nhật ngày 15.02.2017 link download shutterstock miễn phí ! Đây là link cập nhật hoặc bạn có thể load toàn bộ ở link download ở trên .

Cập nhật thêm 200GB cho ACE cần đến !

Link download 1: http://www.fshare.vn/file/T91DKKPPCT 
=> Xem hình thu nhỏ: http://www.fshare.vn/file/TJQ955SA9T

Link download 2: http://www.fshare.vn/file/T6J1K0VMQT
=> Xem hình thu nhỏ: http://www.fshare.vn/file/TK543JXSGT

Link download 3: http://www.fshare.vn/file/TWDDCD0BRT
=> Xem hình thu nhỏ: http://www.fshare.vn/file/T81K67F6BT

Link download 4: http://www.fshare.vn/file/T4AG6M7BXT
=> Xem hình thu nhỏ: http://www.fshare.vn/file/TM44ZPGSDT

Link download 5: http://www.fshare.vn/file/TK9944BA6T
=> Xem hình thu nhỏ: http://www.fshare.vn/file/TNCMWCJ8WT

Link download 6: http://www.fshare.vn/file/TVCWMK2C7T
=> Xem hinh thu nhỏ: http://www.fshare.vn/file/T2N6KGQ30T

Link download 7:
7.1 – http://www.fshare.vn/file/T1VQHRYR7T
7.2 – http://www.fshare.vn/file/TCBM0GBM0T
7.3 – http://www.fshare.vn/file/TKBG92HPMT
=> Xem hình thu nhỏ: http://www.fshare.vn/file/T2S000DM5T

Cập nhật thêm 400GB cho ACE khi cần !

Link download 1: https://www.fshare.vn/folder/4IXU62GVT4VQ
Link download 2: https://www.fshare.vn/folder/FEDFRBYM1V5S
Link download 3: https://www.fshare.vn/folder/DQ8PKIHOO343
Link download 4: https://www.fshare.vn/folder/KVD1NYLU61A6
Link download 5: https://www.fshare.vn/folder/B5GMID2VYYN5
Link download 6: https://www.fshare.vn/folder/OP7L3C9WJNH4
Link download 7: https://www.fshare.vn/folder/GFHUL5PRGOTR
Link download 8: https://www.fshare.vn/folder/B5K3IY259LWK
Link download 9: https://www.fshare.vn/folder/AT2GTK3FNN1W
Link download 10: https://www.fshare.vn/folder/5K5PTTAODH3N
Link download 11: https://www.fshare.vn/folder/4Y94HTGGOQDC
Link download 12: https://www.fshare.vn/folder/MCMU4OTR4X7U

=>Xem hình thu nhỏ : https://www.fshare.vn/folder/WCQDDI775TGI

Một số lưu ý: file download bộ sưu tập shutterstock không cần nối file, load tới đâu giải nén tới nó !