» Mẫu danh thiếp đẹp [Cập nhật 01.07.2017]

In lịch để bàn

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Khanh - 0932114242 Ms Giang - 0937451079 Ms Hoàng - 0937541079

Mẫu danh thiếp đẹp [Cập nhật 01.07.2017]

[giaban]00 đ[/giaban] [giacu]00 đ[/giacu] [hot]Miến phí[/hot] [hinh][/hinh] [chitiet]
Dưới đây là những mẫu danh thiếp đẹp mà mình đã sưu tầm, gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ mẫu danh thiếp cao cấp đến mẫu danh thiếp đơn giản :

Mẫu danh thiếp 001 : Mẫu danh thiếp cho doanh nghiệp

Mẫu danh thiếp cho doanh nghiệp
Mẫu danh thiếp cho doanh nghiệp

Mẫu danh thiếp 002 : Mẫu danh thiếp cho Mỹ phẩm, công ty sự kiện, danh thiếp ý tưởng

Mẫu danh thiếp cho Mỹ phẩm, công ty sự kiện, danh thiếp ý tưởng
Mẫu danh thiếp cho Mỹ phẩm, công ty sự kiện, danh thiếp ý tưởng

Mẫu danh thiếp 003 : Mẫu danh thếp cho công Ty quảng cáo, ý tưởng

Mẫu danh thếp cho công Ty quảng cáo, ý tưởng
Mẫu danh thếp cho công Ty quảng cáo, ý tưởng

Mẫu danh thiếp 004 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân, giới thiệu

Mẫu danh thiếp cho cá nhân, giới thiệu
Mẫu danh thiếp cho cá nhân , giới thiệu 

 Mẫu danh thiếp 005 : Mẫu danh thiếp kim phiếu bảo hành

Mẫu danh thiếp kim phiếu bảo hành

                                
Mẫu danh thiếp 006 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty Quảng Cáo

         Mẫu danh thiếp cho Công Ty Quảng Cáo

Mẫu danh thiếp 007 : Mẫu danh thiếp kèm LoGo Công Ty

Mẫu danh thiếp kèm LoGo Công Ty

Mẫu danh thiếp 008 : Mẫu danh thiếp kim Quảng Cáo Thương Hiệu

Mẫu danh thiếp kim Quảng Cáo Thương Hiệu

Mẫu danh thiếp 009 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty 

      Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp 010 : Mẫu danh thiếp tên Công Ty Cổ Phần 

Mẫu danh thiếp tên Công Ty Cổ Phần 

                                                 
Mẫu danh thiếp 011 : Mẫu danh thiếp kèm Bản Đồ

    Mẫu danh thiếp kèm Bản Đồ

Mẫu danh thiếp 012 : Mẫu danh thiếp kèm theo hình ảnh sản phẩm

Mẫu danh thiếp kèm theo hình ảnh sản phẩm

Mẫu danh thiếp 013 : Mẫu danh thiếp kim hình minh họa

    Mẫu danh thiếp kim hình minh họa 

Mẫu danh thiếp 014 : Mẫu danh thiếp cho Dược Phẩm 

Mẫu danh thiếp cho Dược Phẩm

Mẫu danh thiếp 015 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty Kỹ Thuật

Mẫu danh thiếp cho Công Ty Kỹ Thuật

Mẫu danh thiếp 016 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty kim LoGo 2 chi nhánh 

Mẫu danh thiếp cho Công Ty kim LoGo 2 chi nhánh

Mẫu danh thiếp 017 : Mẫu danh thiếp kim 2 tên Doanh Nghiệp

Mẫu danh thiếp kim 2 tên Doanh Nghiệp

Mẫu danh thiếp 018 : Mẫu danh thiếp cho nghề nghiệp cá nhân

Mẫu danh thiếp cho nghề nghiệp cá nhân 

Mẫu danh thiếp 019 : Mẫu danh thiếp màu đặc sắc

Mẫu danh thiếp màu đặc sắc

Mẫu danh thiếp 020 : Mẫu danh thiếp kim hình ảnh 

Mẫu danh thiếp kim hình ảnh

Mẫu danh thiếp 021 : Mẫu danh thiếp cho Dịch vụ

Mẫu danh thiếp cho Dịch vụ

Mẫu danh thiếp 022 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty Bản Đồ

Mẫu danh thiếp cho Công Ty Bản Đồ

Mẫu danh thiếp 023 : Mẫu danh thiếp cho cửa hàng

Mẫu danh thiếp cho cửa hàng

Mẫu danh thiếp 024 : Mẫu danh thiếp kim hệ thống chi nhánh Công Ty

Mẫu danh thiếp kim hệ thống chi nhánh Công Ty

Mẫu danh thiếp 025 : Mẫu danh thiếp cho Shop kim hình ảnh minh họa

Mẫu danh thiếp cho Shop kim hình ảnh minh họa

Mẫu danh thiếp 026 : Mẫu danh thiếp Quảng Cáo

Mẫu danh thiếp Quảng Cáo

Mẫu danh thiếp 027 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp 028 : Mẫu danh thiếp cho cửa hàng kèm thẻ bảo hành

Mẫu danh thiếp cho cửa hàng kèm thẻ bảo hành

Mẫu danh thiếp 029 : Mẫu danh thiếp Xe khách

Mẫu danh thiếp Xe khách

Mẫu danh thiếp 030 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân 

Mẫu danh thiếp cho cá nhân 

Mẫu danh thiếp 031 : Mẫu danh thiếp kim bản đồ

Mẫu danh thiếp kim bản đồ

Mẫu danh thiếp 032 : Mẫu danh thiếp Bóp Da kim giấy bảo hành


Mẫu danh thiếp Bóp Da kim giấy bảo hành 


Mẫu danh thiếp 033 : Mẫu danh thiếp Công Ty kèm mã vạch

Mẫu danh thiếp Công Ty kèm mã vạch

Mẫu danh thiếp 034 : Mẫu danh thiếp cho Dịch vụ Du Lịch

Mẫu danh thiếp cho Dịch vụ Du Lịch

Mẫu danh thiếp 035 : Mẫu danh thiếp cho Phiếu Bảo Hành

Mẫu danh thiếp cho Phiếu Bảo Hành

Mẫu danh thiếp 036 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân Công Ty

Mẫu danh thiếp cho cá nhân Công Ty

Mẫu danh thiếp 037 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp 038 : Mẫu danh thiếp cho Spa

Mẫu danh thiếp cho SpaMẫu danh thiếp 039 : Mẫu danh thiếp cho Bảo Hiểm Bưu Điện

Mẫu danh thiếp cho Bảo Hiểm Bưu Điện

Mẫu danh thiếp 040 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty Sản xuất

Mẫu danh thiếp cho Công Ty Sản xuất

Mẫu danh thiếp 041 : Mẫu danh thiếp cho sửa khóa

Mẫu danh thiếp cho sửa khóa

Mẫu danh thiếp 042 : Mẫu danh thiếp cho Taxi

Mẫu danh thiếp cho Taxi


Mẫu danh thiếp 043 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp 045 : Mẫu danh thiếp cho nhà hát Karaoke

Mẫu danh thiếp cho nhà hát Karaoke

Mẫu danh thiếp 046 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty kim mã vạch

Mẫu danh thiếp cho Công Ty kim mã vạch


Mẫu danh thiếp 047 : Mẫu danh thiếp cho thiết kế nội thất

Mẫu danh thiếp cho thiết kế nội thất


Mẫu danh thiếp 048 : Mẫu danh thiếp cho mua bán căn hộ

Mẫu danh thiếp cho mua bán căn hộ


Mẫu danh thiếp 049 : Mẫu danh thiếp cho Nail

Mẫu danh thiếp cho Nail


Mẫu danh thiếp 050 : Mẫu danh thiếp cho Bất Động Sản

Mẫu danh thiếp cho Bất Động SảnMẫu danh thiếp 051 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp cho Công Ty
Mẫu danh thiếp 052 : Mẫu danh thiếp cho Quảng cáo Ẩm thực

Mẫu danh thiếp cho Quảng Cáo Ẩm thực
Mẫu danh thiếp 053 : Mẫu danh thiếp cho xe khách

Mẫu danh thiếp cho xe khách

Mẫu danh thiếp 054 : Mẫu danh thiếp cho thiết kế

Mẫu danh thiếp cho thiết kế

Mẫu danh thiếp 055 : Mẫu danh thiếp cho Trung tâm

Mẫu danh thiếp cho Trung tâm
Mẫu danh thiếp 056 : Mẫu danh thiếp cá nhân 

Mẫu danh thiếp cho cá nhân
Mẫu danh thiếp 057 : Mẫu danh thiếp cho Motel kim bản đồ

Mẫu danh thiếp cho Motel kim bản đồ


Mẫu danh thiếp 058 : Mẫu danh thiếp cho Đại lý vé máy bay

Mẫu danh thiếp cho Đại lí vé máy bay

Mẫu danh thiếp 059 : Mẫu danh thiếp cho Karaoke

Mẫu danh thiếp cho Karaoke

Mẫu danh thiếp 060 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp cho Công Ty
Mẫu danh thiếp 061 : Mẫu danh thiếp Xe khách

Mẫu danh thiếp cho Xe khách
Mẫu danh thiếp 062 : Mẫu danh thiếp cho Công ty kìm LoGo

Mẫu danh thiếp cho Công Ty kèm LoGo
Mẫu danh thiếp 063 : Mẫu danh thiếp cho Quán CàPhe

Mẫu danh thiếp cho Quán CàPhe
Mẫu danh thiếp 064 : Mẫu danh thiếp chi nhánh Viettel

Mẫu danh thiếp cho chi nhánh Viettel
Mẫu danh thiếp 065 : Mẫu danh thiếp cho thể thao

Mẫu danh thiếp cho thể thao

Mẫu danh thiếp 066 : Mẫu danh thiếp cho Doanh Nghiệp

Mẫu danh thiếp cho Doanh Nghiệp

Mẫu danh thiếp 067 : Mẫu danh thiếp cho Kinh doanh phụ kiện

Mẫu danh thiếp cho Kinh doanh phụ kiện

Mẫu danh thiếp 068 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty cá nhân

Mẫu danh thiếp cho Công Ty cá nhân

Mẫu danh thiếp 069 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân

Mẫu danh thiếp cho cá nhân
Mẫu danh thiếp 070 : Mẫu danh thiếp Công Ty Kinh Doanh

Mẫu danh thiếp Công Ty Kinh Doanh
Mẫu danh thiếp 071 : Mẫu danh thiếp cho Phòng tư vấn

Mẫu danh thiếp cho Phòng tư vấn
Mẫu danh thiếp 072 : Mẫu danh thiếp Dịch vụ cá nhân

Mẫu danh thiếp cho Dịch vụ cá nhân
Mẫu danh thiếp 073 : Mẫu danh thiếp cho nhà hàng

Mẫu danh thiếp cho nhà hàng
Mẫu danh thiếp 074 : Mẫu danh thiếp cho điện lạnh 

Mẫu danh thiếp cho điện lạnh
Mẫu danh thiếp 075 : Mẫu danh thiếp cho Spa , Mỹ Phẩm

Mẫu danh thiếp cho Spa , Mỹ Phẩm
Mẫu danh thiếp 076 : Mẫu danh thiếp cá nhân 

Mẫu danh thiếp cho cá nhân
Mẫu danh thiếp 077 : Mẫu danh thiếp cho Đại lý vé máy bay

Mẫu danh thiếp cho Đại lý vé máy bay

Mẫu danh thiếp 078 : Mẫu danh thiếp nước uống 

Mẫu danh thiếp cho nước uống

Mẫu danh thiếp 079 : Mẫu danh thiếp cho Thu mua Phế liệu

Mẫu danh thiếp cho Thu mua Phế liệu

Mẫu danh thiếp 080 : Mẫu danh thiếp cho phát triển thị trường

Mẫu danh thiếp cho phát triển thị trường

Mẫu danh thiếp 081 : Mẫu danh thiếp cho Văn hóa Phẩm Phật giáo

Mẫu danh thiếp cho Văn hóa Phẩm Phật giáo

Mẫu danh thiếp 082 : Mẫu danh thiếp cho Xây dựng Mỹ Thuật

Mẫu danh thiếp cho Xây dựng Mỹ Thuật
Mẫu danh thiếp 083 : Mẫu danh thiếp cho Thiết kế và thi công Quảng cáo

Mẫu danh thiếp cho Thiết kế và thi công Quảng cáo 

Mẫu danh thiếp 084 : Mẫu danh thiếp cho Bảo Hiểm Bưu Điện 

Mẫu danh thiếp cho Bảo Hiểm Bưu Điện

Mẫu danh thiếp 085 : Mẫu danh thiếp cho Bánh mì

Mẫu danh thiếp cho Bánh mì

Mẫu danh thiếp 086 : Mẫu danh thiếp cho nhận chở hàng

Mẫu danh thiếp cho nhận chở hàng

 Mẫu danh thiếp 087 : Mẫu danh thiếp cho Doanh nghiệp tư nhân

Mẫu danh thiếp cho Doanh nghiệp tư nhân

 Mẫu danh thiếp 088 : Mẫu danh thiếp cho Bất động sản

Mẫu danh thiếp cho Bất động sản

 Mẫu danh thiếp 089 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân

Mẫu danh thiếp cho cá nhân
Mẫu danh thiếp 090 : Mẫu danh thiếp cho nhà may

Mẫu danh thiếp cho nhà may
Mẫu danh thiếp 091 : Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp cho Công Ty

Mẫu danh thiếp 092 : Mẫu danh thiếp cho Ẩm thực

Mẫu danh thiếp cho Ẩm thực

Mẫu danh thiếp 093 : Mẫu danh thiếp nhà may

Mẫu danh thiếp cho nhà may

Mẫu danh thiếp 094 : Mẫu danh thiếp cho dấu vân tay

Mẫu danh thiếp cho dấu vân tay

Mẫu danh thiếp 095 : Mẫu danh thiếp cho Du Lịch

Mẫu danh thiếp cho Du Lịch

Mẫu danh thiếp 096 : Mẫu danh thiếp cho dự án căn hộ

Mẫu danh thiếp cho dự án căn hộ

Mẫu danh thiếp 097 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân

Mẫu danh thiếp cho cá nhân

Mẫu danh thiếp 098 : Mẫu danh thiếp cho Thuốc nam gia truyền

Mẫu danh thiếp cho Thuốc nam gia truyền

Mẫu danh thiếp 099 : Mẫu danh thiếp cho đại diện thương mại

Mẫu danh thiếp cho đại diện thương mại

Mẫu danh thiếp 100 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân

Mẫu danh thiếp cho cá nhân
Mẫu danh thiếp 101 : Mẫu danh thiếp cho Thuốc nam gia truyền

Mẫu danh thiếp cho Thuốc nam gia truyền
Mẫu danh thiếp 102 : Mẫu danh thiếp cho cơ sở Nhang

Mẫu danh thiếp cho cơ sở Nhang

Mẫu danh thiếp 103 : Mẫu danh thiếp cho thiết kế xây dựng

Mẫu danh thiếp cho thiết kế xây dựng

Mẫu danh thiếp 104 : Mẫu danh thiếp cho màn cửa

Mẫu danh thiếp cho màn cửa

Mẫu danh thiếp 105 : Mẫu danh thiếp cho nhân viên bán hàng

Mẫu danh thiếp cho nhân viên bán hàng

Mẫu danh thiếp 106 : Mẫu danh thiếp cho phụ tùng ô tô 

Mẫu danh thiếp cho phụ tùng ô tô

Mẫu danh thiếp 107 : Mẫu danh thiếp cho cá nhân

Mẫu danh thiếp cho cá nhân

Mẫu danh thiếp 108 : Mẫu danh thiếp cho Ốc – Hải sản tươi sống 

Mẫu danh thiếp cho Ốc – Hải sản tươi sống

Mẫu danh thiếp 109 : Mẫu danh thiếp cho Công ty cá nhân

Mẫu danh thiếp cho Công ty cá nhân

Mẫu danh thiếp 110 : Mẫu danh thiếp cho sơn nước

Mẫu danh thiếp cho sơn nước

Mẫu danh thiếp 111 : Mẫu danh thiếp cho Thiết kế


Mẫu danh thiếp cho Thiết kế

Mẫu danh thiếp 112 : Mẫu danh thiếp cho Đẳng cấp tạo thương hiệu

Mẫu danh thiếp cho Đẳng cấp tạo thương hiệu


[/chitiet]